20 Mayıs 2013 Pazartesi

Hayat Sigortası Hakkında Detaylı Bilgiler

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat Sigortası, ölüm riskine karşı bireyi geride kalan aile fertleri ve kendi için maddi anlamda koruma amaçlı bir sigorta uygulamasıdır.

Hayat Sigortasının Önemi

Hayat sigortası ile sigorta kapsamına alınan risklerden biri gerçekleştiğinde geride kalan eş, çocuklar ve diğer aile bireylerinin hayatlarına devam etmelerini sağlamaktadır. Bu tür durumlarda aile bireylerine yardımcı olmaktadır. Hayat sigortası fiyatları bir yıl süre için yapılır ve isteğe bağlı olarak diğer yıllarda yenilene bilir.18-65 yaş aralığında bulunan herkes için yapılabilmektedir.

Hayat Sigortası Fiyatları

sigorta
Hayat sigortasının fiyatları genel olarak yıl üzerinden hesaplanır. Bu yıllık hesaplamanın yanında bir de vefat edenin kendi üzerinde yaptıracağı hayat sigortasına ek olarak alacağı teminatlarla bu hesaplama şekli değişebilmektedir. Bütün yapılan bu sigortalar gibi hayat sigortası da kişiye vergi indirimi getirmektedir. Yıllık baz da ödenen primlerin %5’i kadar olan ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyen kısmı matrah vergisi üzerinden düşürülebilmektedir. Yani aylık 1000 TL aylık alan birisinin ödeyeceği 50 TL hayat sigortasından vergi indirimiyle 37.50 TL ödeyecektir. Bu durumlara baktığımız zaman bizler her anlamda bu sigortalar üzerinden kazanç sağlayabilmekteyiz. Yıllık ücretinin de yüksek olmadığını düşünerek bizlere her hangi bir yük olmayacağı için bu önemli sigortayı herkes yaptırmalıdır. Sonuç olarak herkes geleceğine yatırım yapmaktadır ve ne yazık ki ülkemizde sigortalı olanların sayısının da genel nüfusa oranının düşük olduğu görülmektedir. Bizlerde bu anlamda kendimize bir hayat sigortası yaptırmalı ve geleceğimize güvenle bakmalıyız. Nakliyat sigortası hakkındaki genel bilgileri de diğer yazılarımızda görebilirsiniz.

9 Mayıs 2013 Perşembe

Hayat Sigortası Şartları ve Ödeme Koşulları

hayat sigortası fiyatlarıHayat sigortası, esas itibariyle yaşam kaybı riskini teminat altına alan bir sigorta çeşididir. Sigortanın kapsamında normal vefat teminatıyla isteğe bağlı kaza sonucundaki vefat, yine kaza sonucunda tam ve kısmi maluliyet ile hastalık neticesinde tam maluliyet gibi teminatlar alınabilmektedir.

Vefat teminatında, ailenizin gelir kaybı gibi bir durumun önüne geçilebilmekte, varsa çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamalarını garanti altına alabilir, yaşanması muhtemel finansal sıkıntıların bertaraf edilmesi sağlanabilmektedir.

Kaza sonucunda ortaya çıkan vefat durumunda, ek olarak alınabilen bu teminatla aniden meydana gelen kazadaki ölüm neticesinde, gerideki sevdiklerinizin yaşayabilecekleri ek mali külfetler azaltılabilirsiniz. Kaza sonucunda tam ya da kısmi bir maluliyet oluşması durumunda, maluliyetin durumuna göre bakım masraflarınızın karşılanmasını, çalışamamaktan kaynaklanan gelir kayıplarınızı ve yapılması gerekli olan diğer bazı masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz. Hastalıktan kaynaklanan tam maluliyet teminatıyla da, yine tüm bakım masraflarınızı, gelir kayıplarınızı ve diğer bazı masraflarınızı teminat altına almış olursunuz. Hayat sigortası fiyatları ve primleri, yaşa ve seçilmiş olan teminat tutarına göre belirlenmektedir. Bunun yanında, seçilmiş olan ek teminatlar da meslek sınıfına ve diğer hobilere göre primleri etkilemektedir.

Ticari anlamda bir malın gemi, kamyon, uçak ya da tren gibi taşıma vasıtalarıyla bir yerden başka bir yere taşınması sırasında, sigorta poliçesinde yer alan kloz ve şartlara bağlı bir kaza ya da olaya bağlı olarak, fiziken zarar görmesinin maddi kayıpların teminat altına alınması nakliyat sigortası ile sağlanmaktadır.

26 Şubat 2013 Salı

Hayat Sigortasıhayat sigortası
Yaşam kaybı riskini teminat altına alan hayat sigortası ile geride bıraktığınız bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sıkıntı yaşamasını önleyebilirsiniz. Ayrıca alınabilecek teminatlarla kaza neticesinde ölüm durumunda, tam ya da kısmi maluliyet yaşanması durumunda ve de hastalık sonucunda oluşan tam maluliyetleri teminat altına alma imkanı vermektedir. 

Doğal sebeplerden dolayı olan vefat teminatıyla, bakmakla yükümlü olduğunuz sevdiklerinizin gelir kayıplarını önleyebilir, çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamalarını garanti edebilir, yaşanabilecek maddi sıkıntıların yaşanmamasını güvence altına alabilirsiniz. Ölümün ne zaman ve ne şekilde geleceğinin bilinmediği bir dünyada, sevdiklerinizin ve ailenizin sizin ölümünüzden sonra finansal bir sıkıntı çekmelerini, hayatlarına rahat bir şekilde devam etmelerini sağlayabilirsiniz. Kaza sonucu ani vefat durumunda hiçbir birikiminizin olmadığını düşünürseniz, ailenizin sizden sonraki hayatlarında rahat etmesini güvence altına alabilirsiniz. Yine kaza sonucunda tam ya da kısmi bir maluliyet yaşayabilir, çalışma imkanına sahip olamayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da hem bakım masraflarınızı hem de gelir kayıplarınızı garanti altına alma imkanına sahip olabilirsiniz. Yaşamınız boyunca bu tür risklerin her zaman olduğunu herkes bilir, ancak bu risklere karşı herhangi bir hazırlığınız da yoksa hayat sigortası tam da buna uygun bir sigortadır.  

Hayat sigortası fiyatları, yaş ve alınan teminatlara bağlı olarak hesaplanmaktadır. Kişinin işi ve hobileri de primleri etkilemektedir.
Ticari faaliyette olan firmaların yurtiçi ya da yurtdışına kamyon, gemi, uçak veya tren gibi vasıtalarla gerçekleştirdikleri taşımalarda meydana gelebilecek hasarlardan kaynaklanan maddi zararların, kloz ve şartlara bağlı olarak karşılanmasını sağlayan sigorta türü nakliyat sigortasıdır.

13 Aralık 2012 Perşembe

Hayat Sigortası & Hayat Sigortası FiyatlarıSigorta sisteminin içinde, son yılların en fazla ilgi çeken sigorta türlerinden biri olan hayat sigortası, hızla birçok kişinin yaptırdığı sigortalardan biri olmaktadır. Peki, hayat sigortası nedir? Beklenmeyen risklere karşı sizin ve ailenizin hayat standardının aynı şartlarla devam ettirilmesini sağlayan bir sigorta türüdür diyebiliriz. Diğer bir tabirle, yaşam kaybı riskinizi teminat altına alan bir sigortadır.
Bu sigorta çeşidinin kapsamında, standart olarak sunulan vefat teminatının yanında, isteğe dayalı olarak kaza sonucunda oluşan ölüm, tam ve kısmi sakatlık diğer deyişle maluliyet, hastalık sonucunda ortaya çıkan maluliyet durumundaki tedavi giderleri ve kazadan sonraki gündelik tazminat teminatları sigortalılara sunulmaktadır. Ana esasını oluşturan vefat teminatı sayesinde, bakmakla yükümlü olduğunuz ailenizin gelir kaybını engelleyebilir, okuyan çocuklarınız varsa eğitimlerini tamamlamalarını güvence altına alabilir ve sizden sonra ailenizin ihtiyacı olabilecek maddi olanakları sağlayabilirsiniz. 

hayat sigortası fiyatları
Ek olarak alabileceğiniz kaza sonucu ölüm durumunda, ailenizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin maddi sıkıntı yaşamalarını engelleyebilir, onlara ek kaynak sağlayabilirsiniz. Hayat sigortası hesaplama ile ilgili uygulama, standart olarak sunulan teminatların ekinde, isteğe bağlı alınabilecek ek teminatların da eklenmesi ile belirlenmektedir. Hayat sigortası fiyatları ve ödenecek olan primler tüm bunların ışığında hesaplanmakta ve yıllık olarak sunulmaktadır.
Hayat sigortası genel şartları ile ilgili olarak, sigorta şirketlerinden detaylı bilgi alabilir, istediğiniz sigorta poliçesindeki teminatlarınızı belirleyebilirsiniz. Her an ve her dakika ne olacağını bilemediğimiz yaşantımızda, ailenizin sizden sonraki geleceklerini teminat altına almanız, acılarını ve üzüntülerini biraz olsun hafifletecektir.